• "Demineralizacja posiada wiele zalet względem destylacji w produkcji wody oczyszczonej. Po pierwsze, jest procesem na żądanie – woda jest dostępna wtedy, gdy jest potrzebna"

Nasza woda

Woda demineralizowana (dejonizowana)

woda pozbawiona obcych jonów przez wymianę ich na jony wodorowe i wodorotlenkowe pochodzące z wymieniacza jonowego lub przez wielokrotną destylację.

Woda destylowana

woda pozbawiona metodą destylacji soli oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Zawiera rozpuszczone gazy np. azot, tlen, dwutlenek węgla oraz zanieczyszczenia lotnymi substancjami organicznymi. Stosowana w analizie chemicznej, jako rozcieńczalnik elektrolitu w akumulatorach, oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka czystość roztworu.

Woda podwójnie destylowana

woda poddana dwukrotnej destylacji. Po pierwszej destylacji wodę poddaje się uzdatnianiu inną metodą np. utlenianiu nadmanganianem potasu związków chemicznych.

Proces pozwala na usunięcie zanieczyszczeń nieusuwanych przez destylację np. pozostałości lotnych związków organicznych.

Demineralizacja

jest szeroko stosowana do uzyskiwania wody oczyszczonej w laboratoriach na żądanie. Demineralizacja działa poprzez wymianę jonów wodorowych na zanieczyszczenia kationowe, oraz jonów hydroksylowych na zanieczyszczenia anionowe wody zasilającej.

Złoża żywicy jono-wymiennej składają się z małych sferycznych ziarenek, przez które przechodzi woda zasilająca. Po pewnym okresie czasu, kationy i aniony zastąpią wszystkie aktywne miejsca wodorowe i hydroksylowe w żywicy, i wkład będzie wymagał wymiany lub regeneracji.

Demineralizacja posiada wiele zalet względem destylacji w produkcji wody oczyszczonej. Po pierwsze, jest procesem na żądanie – woda jest dostępna wtedy, gdy jest potrzebna. Po drugie, przy użyciu żywicy o wysokim stopniu czystości, praktycznie całość związków jonowych zostanie usunięta z wody, dając maksymalną rezystywność 18,2 MΩ · cm (w temperaturze 25°C).

Sterylizacja UV wody

Posiadamy Lampy do dezynfekcji wody za pomocą promieniowania UVC, które likwidują szczepy bakterii, a także wirusy i roztocza, czyli pasożyty żyjące w wodzie. Sterylizacja UV jest jedną z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych  metod oczyszczania, która nie ma żadnego wpływu na charakterystykę fizykochemiczną i skład wody w przeciwieństwie do jakże popularnej sterylizacji koloidami srebra.

Proces likwidacji bakterii odbywa się jedynie przy bezpośrednim poddaniu wody działaniu UV, które nie są absorbowane przez wodę i po wypłynięciu z tzw. Komory reakcji nie są zachowywane .  W przypadku dezynfekcji wody nie da się przedawkować promieni UV, dzięki czemu można jej spokojnie używać bez obaw o bezpośredni wpływ promieni UV na zdrowie człowieka lub zwierząt.